Werkwijze

Wrap

Columns

Werkwijze

Het inventariseren van bestaande financiële constructie/verzekeringen.

Per geïnventariseerd onderdeel  aangeven wat eventuele manco’s zijn.

Per geïnventariseerd onderdeel aangeven wat het voorstel zou zijn om de eventuele manco’s te verhelpen.

Per geïnventariseerd onderdeel aangeven wat de kosten nu zijn en wat de kosten zouden zijn indien gebruik wordt gemaakt van de door ons gemaakte voorstellen.

Per geïnventariseerd onderdeel wordt er middels een keuze formulier aan de klant gevraagd  wel of niet in te stemmen met de gemaakte voorstellen.

Uit het keuzeformulier kan naar voren komen dat sommige verzekeringen / financiële constructies worden stop gezet of voortaan via ons agentschap lopen. Of dat er nieuwe verzekeringen / financiële constructies worden aangegaan. Elke van deze keuze leidt tot een aparte brief die door het systeem wordt aangemaakt.

 

De adviesbrief kan in elk scenario worden toegepast met als doel inzicht te krijgen in lopende zaken en het bieden van oplossing om zodoende tot een wel overwogen beslissing te komen.

 

Deze werkwijze is op 11-11-2011 gedeponeerd bij de Baarnse notarissen.