Disclaimer

Wrap

Columns

Disclaimer

Door het gebruiken van deze website en/of het gebruiken van onze applicatie stemt u er mee in dat u gebonden bent door deze Disclaimer.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en naar het oordeel van Adviesbrief B.V. een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van de publicatie op deze website, kan Adviesbrief B.V. er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft. Adviesbrief B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud en verstrekte informatie op deze website. Aan de verstrekte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van alle bestuurders en medewerkers van Adviesbrief B.V. of één van de met haar verbonden ondernemingen. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Adviesbrief B.V. of één van de met haar verbonden ondernemingen bezit alle rechten op de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooien, etc., met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie, zoals teksten, illustraties, grafisch materiaal, (handels) namen, logo's, etc. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Behalve persoonlijk gebruik voor niet commerciële privé doeleinden, is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Adviesbrief B.V. niet toegestaan om de inhoud van de website onder andere te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Een ieder is verplicht aanwijzingen van Adviesbrief B.V. omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

 

Wijzigingen

De informatie op deze website, inclusief de tekst in deze Disclaimer, is vatbaar voor wijzigingen welke zonder vooraankondiging kunnen geschieden. 2012 Adviesbrief B.V.